הנדסאי משרד החינוך

מציג
ספר תרגילים פתורים ותרגילים עם פתרון לצורך הכנה למבחן גמר הנדסאי חשמל מערכות הספק כיתות י"ד
מחיר 200
 
ספר מבחני גמר 2008 ועד היום במערכות הספק כיתות י"ד
מחיר 90
 
ספר מבחני גמר 2008 ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ד
מחיר 25
 
פתרון מבחן מה"ט במערכות הספק ומתקני חשמל קיץ ב' 2018
מחיר 90
 
ספר של מבחני גמר 2008 ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ג
מחיר 25
 
ספר פתרונות מבחני גמר 2008 - ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ד
מחיר 120