הנדסאי משרד החינוך

מציג
ספר מבחני גמר 2008 ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ד (עותק קשיח)
מחיר 90
 
פתרון מבחן גמר במכונות חשמל והינע חשמלי אביב 2019 כיתה י"ד
מחיר 85
 
ספר תרגילים פתורים ותרגילים עם פתרון לצורך הכנה למבחן גמר הנדסאי חשמל מערכות הספק כיתות י"ד
מחיר 220
 
פתרון מבחן מה"ט במערכות הספק ומתקני חשמל קיץ א' 2019
מחיר 90
 
ספר מבחני גמר הנדסאי חשמל 2008 ועד היום במערכות הספק כיתות י"ד(עותק רך)
מחיר 25
 
פתרון מבחן מה"ט במערכות הספק ומתקני חשמל אביב ב' 2019
מחיר 90
 
ספר של מבחני גמר 2008 ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ג (עותק רך)
מחיר 25
 
פתרון מבחן מה"ט במערכות הספק ומתקני חשמל אביב א' 2019
מחיר 90
 
פתרון מבחן מה"ט במערכות הספק ומתקני חשמל קיץ ב' 2019
מחיר 90
 
ספר מבחני גמר 2008 ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ד (עותק רך)
מחיר 25
 
פתרון מבחן מה"ט במכונות חשמל והינע חשמלי קיץ א' 2019
מחיר 90
 
ספר פתרונות מבחני גמר 2008 - ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ד(עותק רך))
מחיר 85
 
פתרון מבחן גמר במערכות הספק ומתקני חשמל אביב 2019 כיתה י"ג
מחיר 60
 
פתרון מבחן גמר במערכות הספק ומתקני חשמל אביב 2019 כיתה י"ד
מחיר 60