הנדסאי משרד החינוך

מציג
ספר תרגילים פתורים ותרגילים עם פתרון לצורך הכנה למבחן גמר הנדסאי חשמל מערכות הספק כיתות י"ד
מחיר 200
 
ספר מבחני גמר הנדסאי חשמל 2008 ועד היום במערכות הספק כיתות י"ד
מחיר 90
 
ספר מבחני גמר 2008 ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ד (עותק רך)
מחיר 25
 
פתרון מבחן מה"ט במערכות הספק ומתקני חשמל אביב ב' 2019
מחיר 90
 
ספר של מבחני גמר 2008 ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ג (עותק רך)
מחיר 25
 
ספר פתרונות מבחני גמר 2008 - ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ד
מחיר 120
 
פתרון מבחן מה"ט במערכות הספק ומתקני חשמל אביב א' 2019
מחיר 90
 
פתרון מבחן מה"ט במכונות חשמל והינע חשמלי קיץ א' 2019
מחיר 90
 
ספר מבחני גמר 2008 ועד היום מכונות חשמל והנע חשמלי כיתות י"ד (עותק קשיח)
מחיר 90
 
פתרון מבחן גמר במכונות חשמל והינע חשמלי אביב 2019 כיתה י"ד
מחיר 60
 
פתרון מבחן מה"ט במערכות הספק ומתקני חשמל קיץ א' 2019
מחיר 90
 
פתרון מבחן גמר במערכות הספק ומתקני חשמל אביב 2019 כיתה י"ד
מחיר 60
 
פתרון מבחן גמר במערכות הספק ומתקני חשמל אביב 2019 כיתה י"ג
מחיר 60
 
פתרון מבחן מה"ט במערכות הספק ומתקני חשמל קיץ ב' 2019
מחיר 90