נסיון מקצועי:
מהנדס תואר שני ב -חשמל "זרם חזק"
מרצה במקצועות :
" מתקני חשמל ומערכות הספק  הנדסאי וטכנאי מה"ט  בחשמל" ,   הנדסאי וטכנאי משרד החינוך כיתות י"ג ו- י"ד
:"מכונות חשמל והינע חשמלי "  הנדסאי מה"ט
"מערכות הספק "- הנדסאי משרד החינוך כיתות י"ד - 
"המרת האנרגיה והנע חשמלי" משרד החינוך כיתות י"ד מכללת אורט של חיל האוויר תל נוף ומכללת אורט רחובות
"מערכות הספק - טכנאי משרד החינוך כיתות י"ג - מכללת אורט של חיל האוויר תל נוף ומכללת אורט רחובות
"המרת האנרגיה והנע טכנאי משרד החינוך כיתות י"ג 
סך הכל עוסק בהרצאות במקצועות חשמל משנת 1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מרצה לשעבר בכיתות י"ד במקצוע מערכות הספק ,הכנת תלמידי כיתת י"ד למבחן ממלכתי .
 
מרצה לשעבר בכיתות י"ד במקצוע מכונות חשמל והנע חשמלי,הכנת תלמידי כיתת י"ד למבחן ממלכתי .
 
מרצה לשעברבכיתות י"ג במקצוע מערכות הספק ,הכנת תלמידי כיתות י"ג למבחן ממלכתי .
 
מרצה לשעבר בכיתות י"ג במקצוע מכונות חשמל והנע חשמלי,הכנת תלמידי כיתות י"ג למבחן ממלכתי .
 
מרצה לשעבר בכיתות הנדסאי חשמל של מה"ט במקצוע מערכות הספק  ומתקני חשמל ,הכנתם  למבחנים  חיצוניים
 
מרצה לשעבר בכיתות הנדסאי חשמל של מה"ט מכונות חשמל /המרת אנרגיה והנע חשמלי ,הכנתם  למבחנים  חיצוניים
 
כמרצה לימדתי את המקצועות הבאים :מערכות הספק, מתקני חשמל,מכונות חשמל,הנע חשמלי ,תורת החשמל .
 
עסק בלימוד פרונטלי, מעבדות והכנתם של התלמידים(מבוגרים וצעירים) למבחנים חיצוניים - מה"ט של משרד העבודה והתעסוקה ומבחני גמר של משרד החינוך
כמו   כן  הנחיית פרויקטי גמר של הנדסאי  חשמל.
 
 
 
 
 
השכלה:
 
  
 
 למודי תואר ראשון+ שני M.Sc, התמחות מכונות חשמל ,הנע חשמלי ומערכות הספק בזרם חזק .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נסיון מקצועי:
מהנדס תואר שני ב -חשמל "זרם חזק"
מרצה במקצועות :
" מתקני חשמל ומערכות הספק  הנדסאי וטכנאי מה"ט  בחשמל" ,   הנדסאי וטכנאי משרד החינוך כיתות י"ג ו- י"ד
:"מכונות חשמל והינע חשמלי "  הנדסאי מה"ט
"מערכות הספק "- הנדסאי משרד החינוך כיתות י"ד - 
"המרת האנרגיה והנע חשמלי" משרד החינוך כיתות י"ד מכללת אורט של חיל האוויר תל נוף ומכללת אורט רחובות
"מערכות הספק - טכנאי משרד החינוך כיתות י"ג - מכללת אורט של חיל האוויר תל נוף ומכללת אורט רחובות
"המרת האנרגיה והנע טכנאי משרד החינוך כיתות י"ג 
סך הכל עוסק בהרצאות במקצועות חשמל משנת 1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מרצה לשעבר בכיתות י"ד במקצוע מערכות הספק ,הכנת תלמידי כיתת י"ד למבחן ממלכתי .
 
מרצה לשעבר בכיתות י"ד במקצוע מכונות חשמל והנע חשמלי,הכנת תלמידי כיתת י"ד למבחן ממלכתי .
 
מרצה לשעברבכיתות י"ג במקצוע מערכות הספק ,הכנת תלמידי כיתות י"ג למבחן ממלכתי .
 
מרצה לשעבר בכיתות י"ג במקצוע מכונות חשמל והנע חשמלי,הכנת תלמידי כיתות י"ג למבחן ממלכתי .
 
מרצה לשעבר בכיתות הנדסאי חשמל של מה"ט במקצוע מערכות הספק  ומתקני חשמל ,הכנתם  למבחנים  חיצוניים
 
מרצה לשעבר בכיתות הנדסאי חשמל של מה"ט מכונות חשמל /המרת אנרגיה והנע חשמלי ,הכנתם  למבחנים  חיצוניים
 
כמרצה לימדתי את המקצועות הבאים :מערכות הספק, מתקני חשמל,מכונות חשמל,הנע חשמלי ,תורת החשמל .
 
עסק בלימוד פרונטלי, מעבדות והכנתם של התלמידים(מבוגרים וצעירים) למבחנים חיצוניים - מה"ט של משרד העבודה והתעסוקה ומבחני גמר של משרד החינוך
כמו   כן  הנחיית פרויקטי גמר של הנדסאי  חשמל.
 
 
 
 
 
השכלה:
 
  
 
 למודי תואר ראשון+ שני M.Sc, התמחות מכונות חשמל ,הנע חשמלי ומערכות הספק בזרם חזק .